Quy trình phát triển dự án

- Hiểu các yêu cầu của khách hàng

- Nghiên cứu khả thi và khả năng

- Chúng ta sẽ phải làm cái này như thế nào? 5W1H

- Thiết kế và tạo mẫu

- Lập kế hoạch chất lượng sản xuất tiên tiến (APQP)

- Yêu cầu chất lượng, Quy trình xử lý, Kế hoạch kiểm soát, FMEA

- Dụng cụ (thiết kế và sản xuất)

- Mẫu ISIR, PPAP

- Sản xuất hàng loạt

- Logistics

- Bản đồ giá trị StreamMapping (VSM)

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept
info@auwell.com.cn